Optimal

Přechod na Optimal


Přechod bez ztráty medných výnosů (Antonín Podhájecký, 3/2003)
Přešel jsem během jednoho roku z různých rámkových měr ( 39x24, 39x30 a 37x30) na nástavky bez ztráty medných výnosů, takže v dalším roce již budu mít pouze jednu rámkovou míru... více (velice dobrý praktický návod s fotodokumentací hodící se obecně na přechod různých měr)


Přechod z Universálu (Ing. Břetislav Pravda, 5/2005)
Tento článek jsem napsal jako možnou inspiraci pro některé z mnoha chovatelů včel v těchto úlech a jako možný stupeň pro postupný přechod k včelaření v nových moderních nástavkových úlech. Dnes již nemám na včelnicích téměř žádný pozůstatek Universálů ...
více

Přechod z míry 39x24 (Ing. Jiří Malý, 3/2005)
Kdysi (že by jsme už byli takoví dědci a vzpomínali na staré dobré časy) jsem také řešil stejný problém a poměrně úspěšně jsem přešel na OPTIMAL přeložením rámků 39x24 do dvou NN v nových úlech... více 

Převod včelstva na jinou rámkovou míru (Josef Kala, 3/2005)
Pro převod včelstva na jinou rámkovou míru je celá řada metod. Myslím, že pro rozhodnutí, kterou zvolit je třeba uvážit celou řadu aspektů. Pro moji volbu byly podstatné tyto... více

Jak jsem přešel na Optimal
(Vladimír Hejný, 9/2005)

Moje poznatky ... více