Články

Články


PUBLIKACE O VČELAŘENÍ V OPTIMALECH
jsou seřazeny postupně od nejnovějších po nejstarší

Kočovné dno 2000:
vylepšené kočovné dno (varianta "Čermák 2000"). Je jednodušší na výrobu, má pevnější letáček a lépe vyřešenou tzv. varroa-zásuvku. K dispozici jsou nákresy dna a pomůckou k jeho zhotovení může být i rozpis materiálu s uvedením potřebných úprav jednotlivých dílů.

Nejaktuálnější návrh úlové soustavy OPTIMAL z roku 1994:
Čermák K: Včelaření v nízkonástavkových úlech. Vlastní vydání. 1994, 47 s. 

Články ve Včelařství:
Ptáček V: Začínáme včelařit v jednostěnných nízkonástavkových úlech. Včelařství 1981, č. 7, str.163-164
Čermák K, Pravda B:
K návrhu moderní úlové soustavy. Včelařství 1981, č.11, str.259-60
Čermák K:
Poznatky z osazování nízkonástavkových úlů. Včelařství 1982, č.11, str.246-248
Čermák K: Život včelstva v nízkonástavkovém úlu. Včelařství 1983, č.1, str.3-5 (2 schémata)
Čermák K:
Ještě o nové soustavě Optimal. Včelařství 1983, č. 10, str.226 (1 schéma)
Ptáček V, Čermák K:
Stavebnice Optimal. Včelařství 1983, č.11, 3. a 4. str. obálky (5 foto); č.12, 3. a 4. str. obálky (5 foto)
Čermák K:
Současné nízkonástavkové včelaření v ČR. Včelařství 1999, č.4, s.76 (1 schéma, 1 foto)

Původní návrh moderní úlové soustavy OPTIMAL:
Ptáček V: Návrh moderní úlové soustavy. Včelařství 1981, č. 5, str.115-116 (1 foto)
Ptáček V:
Návrh moderní úlové soustavy. Včelařství 1981, č. 6, str.131-132 (4 schemata - výkresy, 1 tab.)