Optimal

Dokumentace


Dokumentace úlu

Čermák K: Kočovné dno 2000 - nákresy a rozpis materiálu. Vylepšené původní dno
Čermák K: Včelaření v nízkonástavkových úlech Vlastní vydání, 1994, 47 s. Publikace obsahuje kompletní dokumentaci úlové soustavy Optimal, popis zhotovení úlových části, jakož i vše o ošetřování včelstev v
Optimalech. 
 
Čermák K: Ještě o nové soustavě Optimal Včelařství 1983, č. 10, str.226 (1 schéma)
Čermák K, Pravda B: K návrhu moderní úlové soustavy Včelařství 1981, č.11, str.259-60
Ptáček V: Návrh moderní úlové soustavy Včelařství 1981, č. 5, str.115-116 (1 foto)
Ptáček V:
Návrh moderní úlové soustavy Včelařství 1981, č. 6, str.131-132 (4 schemata - výkresy, 1 tab.)

Ošetřování včelstev

Čermák K: Současné nízkonástavkové včelaření v ČR Včelařství 1999, č.4, s.76 (1 schéma, 1 foto)
Čermák K: Včelaření v nízkonástavkových úlech Vlastní vydání, 1994, 47 s, viz výše. 
Čermák K: Poznatky z osazování nízkonástavkových úlů Včelařství 1982, č.11, str.246-248
Ptáček V:
Začínáme včelařit v jednostěnných nízkonástavkových úlech Včelařství 1981, č. 7, str.163-164