Optimal

Optimal


obrazkyTyto stránky jsou o jednoduchém včelaření v nástavkových úlech. Jsou o efektivní technologii ošetřování včelstev. Jsou o včelaření, které bere ohledy na biologii včelstev a zároveň umožňuje člověku být rychlý a ekonomický. Tyto stránky jsou o způsobu myšlení. Jsou o jednoduchosti a účelnosti. 


V tradičních úlech se často dosahují dobré výsledky, ale s vynaložením více práce. Pro zájmové včelaře s menším počtem včelstev to není většinou důležité. Nástavkové včelaření umožňuje rychlé ošetření včelstev. Další předností nástavkového včelaření jsou větší možnosti přizpůsobit ošetřování různým podmínkám snůškovým, klimatickým a provozním - je variabilnější.
                       
Nízkonástavkové včelaření je chov včel v úlech s rámky vysokými do 18 až 20 cm. U nás se v praxi rozšiřuje od 80. let. Jeho předností proti vysokým nástavkům je méně násilné rozšiřování prostoru pro plodování celými nástavky a menší hmotnost plných nástavků. Nevýhodou je hlavně více rámků v úlu.

KONFERENCE OPTIMAL
Mezi včelaři si můžete vyměnit informace v diskuzním fóru – v otevřené Konferenci pro Optimal. Může se ji zůčastnit kdokoliv a kdykoliv. Ať už svým dotazem, odpovědí nebo pasivním čtením.

Odbornými garanty těchto www stránek jsou Doc. Vladimír Ptáček, CSc a Ing. Květoslav Čermák, CSc.